Praktyczny Kurs Winiarstwa

Podkarpacka Akademia Wina prowadzi nabór na roczny wyjątkowy kurs kształcący winiarzy praktyków.

Praktyczny Kurs Winiarstwa jest sztandarowym projektem Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle, której założycielem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”. Partnerem organizacyjnym i finansowym PAW jest Miasto Jasło.

Praktyczny Kurs Winiarstwa w pierwszej kolejności dedykowany jest posiadaczom winnic, a także osobom, które w najbliższym czasie zamierzają założyć taką uprawę i zająć się produkcją win gronowych. Celem Kursu jest wykształcenie winiarzy praktyków, którzy poradzą sobie samodzielnie z uprawą winnicy i wyrobem wina na profesjonalnym poziomie.

Kurs obejmuje łącznie 320 godzin wykładów, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych (po 16 godzin każdy), z czego niemal połowę będą stanowić zajęcia praktyczne, odbywające się w winnicy i winiarni. Program kursu jest przystosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i sezonowego cyklu produkcji wina, aby jego uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć wszystkie zabiegi w winnicy i etapy wyrobu wina. Na potrzeby Kursu zostanie udostępniona winnica doświadczalna o powierzchni 1 ha, na której uprawianych jest 25 odmian winorośli oraz profesjonalna przetwórnia o powierzchni 220 m kw., z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz laboratorium. Planowanym miejscem wykładów teoretycznych jest Pałac Sroczyńskich w Jaśle (siedziba Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Część zajęć praktycznych będzie odbywać się w laboratoriach mikrobiologii i fitopatologii Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownicy naukowi UR będą także wykładowcami Kursu.

W ramach czesnego uczestnicy otrzymają, oprócz wykładów, dodatkowe praktyki, seminaria z udziałem wykładowców zagranicznych, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia kursu.

Więcej informacji na ten temat a także zasady rekrutacji na Kurs podane są na stronie www.akademiawina.org w zakładce „Kursy i szkolenia/Zgłoszenie/rejestracja”. W celu dokonania zgłoszenia należy korzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie.

Ewa Wawro
Prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS