Kachetia

Wojciech Gogoliński15.11.2010 23:30

(gruz. – კახეთი, ang. – Kakhetia) największy i najważniejszy region winiarski w Gruzji, położony na wschód od Tbilisi. Kachetia obejmuje około 32 tys. ha winnic, co stanowi prawie dwie trzecie wszystkich gruzińskich upraw winorośli. Najczęściej uprawiane odmiany białe to rkaciteli (rkatsiteli), kachuri mtswane (kakhuri mtsvane), kisi i chichwi (khikhvi). Wśród odmian czerwonych dominuje saperawi(saperavi), uprawia się także nieco caberneta sauvignon i usachelouri (usakhelouri).

Region wyróżnia się słonecznym, umiarkowanie suchym klimatem z idealną wręcz dla winorośli sumą opadów (400–750 mm), co z jednej strony zapewnia dobrą jakość winogron, z drugiej – nie wymaga nawadniania winnic. Większość winnic uprawia się na żyznych, aluwialnych równinach nad rzeką Alazani (ok. 400 m n.p.m.), gdzie powstają z reguły mało ciekawe wina supermarketowe, nie brakuje tam jednak bardziej wyrazistych lokalizacji. Najlepsze siedliska znajdują się na przedgórzach Wielkiego Kaukazu, a także po przeciwnej stronie doliny Alazani, na łagodnych zboczach Gór Gomborskich, gdzie skupiła się większość renomowanych apelacji. Te wyżej położone tereny (ok. 450–800 m n.p.m.) są przeważnie chłodniejsze i bardziej wietrzne niż upalna dolina Alazani. W Kachetii wyróżnia się 25 tradycyjnych mikroregionów, z których 14 ma status uznanych apelacji. Za najsłynniejszą apelację kachetyjską uchodzi Cinandali (Tsinandali), gdzie na kamienistych, wapiennych glebach, stanowiących być może najlepsze terroir w całej Gruzji, powstają białe wina wytrawne ze szczepów rkaciteli i kachuri mtswane. Wśród win czerwonych najwyżej ceni się saperawi z apelacji Mukuzani. Inne prestiżowe mikroregiony to Manawi (Manavi), Wazisubani (Vazisubani), Kardenachi (Kardenakhi), Tibaani i Bodbe-Magaro (Bodbe-Magharo) dla win białych oraz Napareuli, Teliani i Chaszmi (Khashmi) dla win czerwonych.

Komentarze

Spanishtranslationservices / 22.01.2017 13:05

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

ACGeneralContractorsofAtlanta / 27.01.2017 13:26

Incredible occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just helpful however it is furthermore truly inventive as well. There have a tendency to be relatively few individuals who can unquestionably compose not all that straightforward posts that masterfully. Proceed with the decent written work

cccamserver / 29.01.2017 08:51

I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast.

tileinstallationatlanta / 01.03.2017 12:52

Decent information picking up article. This post is truly the best on this profitable subject.

generator / 23.05.2017 13:06

I researed valuable information on this point as I am working on a class project. Thank you posting useful information and its now becoming easier to accomplish this task.

Twój komentarz
FB