Czy DAC jest ciągle FAQ?

Dyskusja na temat wprowadzenia nowego, pochodzeniowego systemu apelacyjnego trwała w Austrii od połowy lat 90. ub. wieku. Przyglądałem się jej od początku z zapałem i niedowierzaniem.Nowa inicjatywa była wypadkową wielu problemów, z jakimi borykało się austriackie winiarstwo w sferze nazewnictwa i jego czytelności oraz zrozumiałości zarówno w kraju, jak i za granicą. Stało się to…

Chcesz czytać więcej?