Piękny i modry?

Na większość miejsc patrzymy przez pryzmat stereotypu. Gdy myślimy Austria – mamy na myśli Wiedeń. A jeśli Wiedeń – to Dunaj. A skoro Dunaj – to rzecz jasna piękny i modry. A nad modrym Dunajem konieczne staje się słuchanie walców Straussa. W słonecznej atmosferze letniej kanikuły. Jakże to błędne mniemanie! Przekonała mnie o tym wizyta…

Chcesz czytać więcej?