W przyklasztornym winogradzie

Nigdy nie pozostaje niezauważony. Jest tak potężny i monumentalny, że jeszcze dziś jak przed wiekami budzi grozę. Jego widok będzie nam towarzyszył podczas turystyczno-winiarskiej wędrówki między tysiącletnim Krems i miasteczkami Wachauokręg winiarski w Dolnej Austrii (Niederösterreich), leż... (...). Stift Göttweig. Od prawie tysiąca lat na szczycie Göttweig Berg. Pierwszy kościół konsekrował tu w 1072 roku biskup Pasawy i za zgodą papieża Urbana…

Chcesz czytać więcej?