Zalety przewodnika historycznego

Z jednej strony Chorwację postrzegamy głównie przez pryzmat przepięknego, przejrzystego Adriatyku, czerwonych dachów Dubrownika i udanych wakacji…

… z drugiej konfliktu i krwawej wojny w latach 90. minionego wieku. Warto sobie uzmysłowić, że fascynująca historia i kultura tego kraju sięga czasów antycznych. Odwiedziny chorwackiej ziemi stwarzają doskonałą okazję do zapoznania się z kulturą Greków, Rzymian i Wenecjan, na ślady których natykamy się praktycznie nieustannie, przemierzając terytorium nad Adriatykiem. Swoją obecność na chorwackiej ziemi zaznaczyli również Węgrzy, Turcy i Austriacy.

Zarówno o czasach bardzo zamierzchłych jak i nieodległych krwawych wydarzeniach w nader zajmujący sposób opowiada Sławomir Koper w swoim Przewodniku historycznym, będącym zbiorem luźnych esejów, powstałych w wyniku licznych podróży autora nad Adriatyk i rozmów z mieszkańcami kraju. Doskonale czyta się go zarówno w zaciszu domowym, jak i w podróży po Chorwacji, jako że książka nie ma układu chronologicznego, tym samym kolejność zapoznawania się z poszczególnymi rozdziałami można dostosować do wakacyjnej marszruty. Każdy z nich stanowi kopalnię rzetelnych informacji, których źródłem z jednej strony jest nader obszerna bibliografia, z drugiej zaś szereg rozmów z mieszkańcami, często będącymi świadkami opisywanych przez autora wydarzeń. Chociaż każdy rozdział stanowi zamkniętą całość, łączy je jedno; nie powstałyby bez licznych wędrówek autora po tym zachwycającym kraju.

Chorwacja. Przewodnik historyczny. O fascynującej historii, jedzeniu i piciu
Sławomir Koper
Bellona SA
Warszawa, 2011
Cena: 31 zł