Urban (św. Urban)

    (?–230), Rzymianin, papież Urban I (222–230), od średniowiecza patron winiarzy i winogrodnictwa.

    Wprowadził użycie do mszy świętej złotej patery i kielicha. Zginął męczeńsko 23 maja 230 roku. W rocznicę jego śmierci (19 maja) błogosławi się winogrady. W sztuce jest często przedstawiany w szatach liturgicznych z tiarą oraz winnym gronem lub winnym gronem na księdze. Jest patronem wielu miast na świecie, w Polsce – Gogolina, a od 2010 r. – także Zielonej Góry. W wielu winiarniach na różnych kontynentach spotkać można jego podobizny lub nawet rzeźby. Pojawia się też na etykietach win.