Sama prawda, czyli smak

Lesław Kołodziej był z jednym z najznamienitszych polskich szefów kuchni, którego ja kojarzę jak przez mgłę. Nie był celebrytą, nie prowadził programu kulinarnego, nie szedł ślepo za trendami, nigdy nie wyrzekł się polskiej kuchni. Wręcz przeciwnie wierzył w moc polskich smaków i to one były fundamentem jego kuchni.

Dla wielu pozostał anonimowy choć wieści o wyjątkowym smaku jego dań, rozchodziły się między ludźmi przez cztery dekady. Przez lata pracował jako szef kuchni we wrocławskich hotelach i restauracjach, a tworzone przez niego specjały przyciągały wielu smakoszy. Marzył o wydaniu ksiązki, zaczął nawet porządkować receptury niestety choroba przeszkodziła mu w dokończeniu pracy. Dziś marzenie ojca spełnia jego syn Łukasz Kołodziej, który wraz z przyjaciółmi i rodziną stworzył prawdziwą księgę smaków Leszka Kołodzieja.

Oczami mistrza i przyjaciół. Kuchnia polska to zbiór wyjątkowy, nawiązujący do tradycji i tego co w naszej rodzimej kuchni najlepsze. Ostrzegam, że w publikacji nie znajdziemy przepisów na ciężkie i tłuste dania, które mogą się kojarzyć z tradycyjną polską kuchnią – mistrz proponuje dla odmiany znakomite potrawy, które okraszone szczyptą przypraw i wykwitnie podane sprawiają, że ślinka sama cieknie mi z ust. To promocja Polski w najlepszym wydaniu. Szlachetnie mięsa, różnorodna paleta ryb czy warzywa zaprezentowane zostały na międzynarodowym poziomie i moim zdaniem mogą powalczyć o sławę na równi z hiszpańską paellą czy austriackim tortem Sachera.

Warto je poznać jeszcze przed świętami bo są to propozycje wręcz idealne na świąteczne, prawdziwe polskie menu. Jest sandacz z chrustem orzechowo-ziołowym, konfitowane skoki z królika, krem z selera z małżami, sernik w tempurze, szarlotka z żurawiną czy tort ryżowy. To receptury, które mnie uwiodły i od których zaczęła się moja przygoda z tą wyjątkową ksiązką. Każdy znajdzie tu przepis dla siebie, których wspólną cechą jest prostota, dbałość o zachowanie równowagi smaków i perfekcja sama w sobie. Korzystając z jej zasobów warto pamiętać, że prawdę o smaku poznaje się najgłębiej gotując.

 

Oczami mistrza i przyjaciół. Kuchnia polska

Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2015

Cena: 59,90 zł

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NEWSLETTER – OCZAMI MISTRZA”

 

 1. I. DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu „NEWSLETTER – OCZAMI MISTRZA” jest Wydawnictwo Czas Wina sp. z o.o., ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym            w punkcie II. Regulaminu, prześle odpowiedź na opublikowane w Newsletterze magazynu „Czas Wina” wysłanym w dniu 13 kwietnia 2016 roku pytanie oraz spełni pozostałe warunki uczestnictwa również  podane w II. Regulaminu.
 4. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” składa się z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora, która spośród nadesłanych przez subskrybentów Newslettera odpowiedzi wybierze 2 (słownie: dwie) najciekawsze, które zostaną nagrodzone.
 5. Zwycięzcami konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są 2 uczestników, który najciekawiej zdaniem Komisji odpowiedzą na pytanie umieszczone w Newsletterze i otrzymają największą liczbę punktów.
 6. Nagrodami w konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo ATUT pt. Oczami Mistrza i przyjaciół. Kuchnia polska. Każdy Zwycieżca otrzyma po jednym egzemplarzu wyżej wymionej książki.

 

 1. II. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 13 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 i trwa do 18 kwietnia 2016 roku do godz. 23.59.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi w czasie jego trwania odpowiedzieć na pytanie: Jakie danie/smak kojarzy Ci się z Polską i dlaczego?, a odpowiedź przesłać na adres konkurs@czaswina.pl. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.
 4. Komisja Konkursowa wybierając dwie najciekawsze odpowiedzi będzie brała pod uwagę: długość odpowiedzi (maksymalnie 500 znaków), oryginalną argumentację, ciekawy dobór słów.  Każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punków.
 5. Organizator rozstrzygnie konkurs najpóźniej po 2 dniach roboczych od dnia zakończenia konkursu. Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję jako najciekawsza zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną w formie e-maila.  W wiadomości pojawi się komunikat o wygranej oraz prośba o przesłanie danych teleadresowych umożliwiających wysłanie nagrody.
 6. Na adres do wysyłki Organizator będzie czekał 3 dni robocze od momentu wysłania prośby o jej przysłanie. Po ich upływie, jeśli wytypowany zwycięzca nie poda adresu wysyłki, nagroda przepada.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w konkursie otrzyma dwóch uczestników chyba, że nie spełnią wymagań opisanych w punkcie 6.

 

 1. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody             w konkursie.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 nie będą rozpatrywane.

 

 1. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia                     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz               w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                              (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

 1. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.